Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2015:78

Projekttyper

Fastighets­beteckning

Rambodal 1:3

Socken/stad

Styrstad

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Styrstad 151 och 169

Projektansvarig

Petter Nyberg


Metallhantverk, keramik och gåtfulla gravar

Petter Nyberg

Östergötlands museum utförde år 2009 en slutundersökning av en yngre bronsåldersboplats i Rambodal i Styrstad socken och Norrköpings kommun. Efter att basrapporten trycktes har fördjupningsstudier gjorts inom tre temaområden. Denna rapport ska ses som en redovisning av dessa fördjupningsstudier.

Vid undersökningen gjordes flera intressanta fynd som kan sättas i samband med bronsgjutning. De tydligaste fynden består av en smälta av ren koppar och en täljstensgjutform till en liten holkyxa, vilket har resulterat i artiklar publicerade i Fornvännen och Journal of Archaelogical Science. I denna rapport finns en sammanfattning av artikeln i Fornvännen.

Keramik var det dominerande fyndmaterialet. Sammanlagt kunde fler än 60 individuella kärl identifieras. Efter tryckningen av basrapporten har fil dr Ole Stilborg fortsatt med fördjupade studier. Detta fördjupningsarbete har resulterat i en artikel i Fornvännen. Denna artikel har sin grund i en mer omfattande text som ingår som en del av denna skrift.

Totalt påträffades åtta gravar med obrända skelett daterade till tidig medeltid. En tolkning som undertecknad har framfört är att det rör sig om gravar för trälar som inte tillhörde den katolska tron. Även gravmaterialet har genomgått vidare studier efter att basrapporten trycktes. Detta arbete har resulterat i en artikel i den första boken i Museiarkeologiska branschorganisationens, M-ARK, skriftserie samt en kortare artikel i den populärarkeologiska tidskriften Arkeologi i Östergötland. I denna skrift ingår en något bearbetat version av den artikel som är med i boken som ingår i M-ARK:s skriftserie. Efter att denna artikel skrevs har resultatet från isotopanalyser tillkommit och resultatet av dessa har arbetats in i den version som finns med i denna skrift. I denna skrift är även en av de uppsatser som blev resultatet av dessa analyser samt resultatet av svavelanalyserna medtagna.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum