Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2016:6

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckning

Eketorp 3:3; Mariehov 5:26; Söderköping 2:11

Socken/stad

Drothem

Kommun

Söderköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Drothem 306

Projektansvarig

Petter Nyberg


En arkeologisk utredning vid Eketorps gård

Petter Nyberg

Östergötlands museum har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 vid Eketorps gård (Drothems sn) inom fastigheterna Eketorp 3:3, Mariehov 5:26 och Söderköping 2:1 1. Den arkeologiska utredningen föranleddes av planerat byggande av förbifart Söderköping i Söderköpings kommun. Den arkeologiska utredningen var en komplettering till en arkeologisk utredning etapp 1 som utfördes år 2013 (Lindberg 2013) och berörde en ny planerad trafikplats norr om Klevbrinken. Vid den utförda arkeologiska utredningen etapp 1 påträffades inga tidigare okända forn- och kulturlämningar. Av fyra befintliga forn- och kulturlämningar (tre inom utredningsområdet och en strax utanför) har en (Drothem 306) fått en reviderad antikvarisk bedömning. Vidare har åtta områden med arkeologiska objekt konstaterats.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum