Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2016:2

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

S:t Persgatan

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Linköping 153:1

Projektansvarig

Emma Karlsson


Fjärrvärme till Domkyrkan

Emma Karlsson

Östergötlands museum genomförde under hösten 2015 en arkeologisk förundersökning i S:t Persgatan, Linköping stad och kommun, Östergötland. Arbetet utfördes med anledning av schaktningsarbeten för fjärrvärme. Grusiga kulturlager kunde iakttas ställvis i schaktkanterna. De tolkades som rester efter äldre gatunivåer. I den södra delen av schaktet var schaktet något djupare. Här framkom en grav och delar av skelettet frilades. Schaktningsarbetet avbröts och en teknisk lösning togs vilken tillät graven att kvarligga.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum