Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2020:41

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Kv Engelbrekt 5
kv Engelbrekt 11

Socken/stad

Söderköpings stad

Kommun

Söderköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

L2010:3508 (RAÄ Söderköping 14:1)

Projektansvarig

Mats Magnusson


Kv Engelbrekt 11 och 5

Helén Romedahl

Östergötlands museum utförde under november 2019 en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Engelbrekt 11 och 5 inom Söderköpings medeltida och historiska stadslager, L2010:3508 (RAÄ 14:1), Söderköpings stad och kommun. Undersökningen föranleddes av planerad nybyggnation inom fastigheterna. Nybyggnationen är tänkt att uppföras på en betongplatta. Sammanlagt uppgick exploateringsytan till 640 kvm.

I samtliga schakt påträffades raseringsmassor bestående av tegel, bruk, spik, planglas m m. Raseringslagret har utifrån fyndsammansättningen bedömts härröra från 1800-1900-talen. I undersökningsområdets östra del påträffades ett 0,3 m tjockt, homogent jordlager vilket preliminärt tolkats som ett äldre odlingslager. I den nordvästra delen dokumenterades en fragmentarisk syllstensrad. Fyndmaterialet utgjordes främst av tidigmodern keramik och porslin, tillvaratagen från de övre lagerskikten. I schaktet med syllstensraden fanns även ett slaggfragment samt en liten skärva medeltida keramik.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram