Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2015:75

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Fastighets­beteckning

Längs väg 941

Socken/stad

Nässja
Örberga

Kommun

Vadstena

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Intill Nässja 2:1 och 38:1

Projektansvarig

Fredrik Samuelsson


Ledningsschakt i Nässja

Fredrik Samuelsson

Östergötlands museum utförde i maj och juni 2015 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med schaktning för fiberoptiska ledningar inom Nässja och Örberga socknar, Vadstena kommun, Östergötland. Arbetet beställdes av Vadstena kommun genom BD Infrastrukturell Communication AB.

Den totala ledningssträckan var ca 1,6 mil. Schakt togs upp vid åtta olika områden och totalt undersöktes ca 1040 löpmeter. Schakten var mestadels ca 0,8 m breda och 0,4 m djupa. Vid fem av de aktuella områdena påträffades lämningar i form av två härdar (ÖM 1 & ÖM 3), tre boplatser (ÖM 4, 5 & 6) och en boplatslämning övrig (ÖM 2). Cirka 15 m sydväst om Nässja 4:1 (hög) påträffades även ett solitärt stolphål.

Förutom ÖM 2, vars datering är oklar och därmed bedöms som ett bevakningsobjekt, är resten av lämningarna av förhistorisk karaktär. Åtta 14C-prover har analyserats och dateringarna spänner från tidigneolitikum till vikingatid.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum