Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2015:77

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Mellan Skärblacka och Kimstad

Socken/stad

Kimstad
Kullerstad

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Intill Kullerstad 45:1

Projektansvarig

Viktoria Björkhager och Fredrik Samuelsson


Elnätsarbete mellan Skärblacka och Kimstad

Roger Lundgren

Under mars och oktober månad år 2015 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i Kimstad och Kullerstad socknar, Norrköpings kommun. Undersökningen föranleddes av en ombyggnation av elnätet mellan Kimstad och Skärblacka. Sträckan som berördes av det planerade arbetsföretaget var totalt ca 13 km. Vid gravfältet Galgbacken, Kullerstad 45:1, påträffades fyra härdar, ett stolphål och en mindre nedgrävning. I den ena härden påträffades brända djurben och en fragmenterad malstenslöpare. Härden har daterats till äldre järnålder. Utmed den aktuella sträckan har en boende i Hillersberg, vid trädgårdsarbete, påträffat en pilspets av skiffer.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (3 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum