Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2015:48

Projekttyper

Fastighets­beteckning

Lägerbålet 1 (f d Lusthuset 1)

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Linköping 60:1 och 293:1

Projektansvarig

Viktoria Björkhager


En bortglömd grav

på Bergagravfältet


Fredrik Samuelsson

Östergötlands museum utförde under hösten 2013 en särskild arkeologisk undersökning (slutundersökning) med anledning av detaljplaneläggning inom fastigheten Lägerbålet 1 (f d Lusthuset 1), Linköping stad och kommun, Östergötland. Inom den aktuella ytan undersöktes delar av gravfält RAÄ 60:1 och stensträng RAÄ 293:1. Arbetet utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. En stor del av gravfältet undersöktes redan på 1960-talet. Det aktuella slutundersökningsområdet var ca 1300 kvm stort och inom ytan påträffades, förutom stensträng RAÄ 293:1, en grav samt 13 anläggningar av boplatskaraktär i form av härdar, gropar och stolphål. Graven har 14C-daterats till vendeltid/vikingatid vilket överensstämmer väl med flertalet av de tidigare undersökta gravarna. 14C-dateringarna från anläggningarna av boplatskaraktär spänner från förromersk järnålder till vendeltid. Sannolikt rymmer ytan för gravfält RAÄ 60:1 spåren efter en äldre boplatsfas hemmahörandes i förromersk/romersk järnålder. Till denna fas hör sannolikt även stensträng RAÄ 293:1. I övergången mellan romersk järnålder och folkvandringstid verkar dock boplatsen upphöra och ytan börjar i stället att användas som gravfält. En del av anläggningarna av boplatskaraktär kan dateringsmässigt knytas till tiden för gravfältet och därmed ha varit av mer rituell karaktär.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum

Mynewsdesk Följ Östergötlands museum