Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2020:16

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckning

Nora 1:25

Socken/stad

Hannäs

Kommun

Åtvidaberg

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Invid L2012:7752 m fl

Projektansvarig

Anders Olofsson


Stenålder, järnålder och historisk tid i Kvarnvik

Anders Olofsson

Östergötlands museum utförde i november 2019 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Nora 1:25, i Kvarnvik, Hannäs socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län.

Den arkeologiska utredningen etapp 2 föranleddes av schaktning för nybyggnation av bostäder. Utredningsområdet uppgick till ca 19 400 kvm. Totalt grävdes 41 schakt.

Inom den sydligaste och sydöstra delen, ner mot sjön, framkom ett område (kulturlager) med fynd av slagen kvarts och kvartsit (rester efter redskapsproduktion) och en härd (A221). Den senare daterades med 14C till 399-209 f Kr (kalibrerat, 2 sigma), d v s förromersk järnålder. Strax intill detta framkom en större gropanläggning med kol/sot, möjligen en kolningsgrop/tjärdal (A267), 14C-daterad till nyare tid, 1653-1949 e Kr (kalibrerat, 2 sigma).

I ytans nordvästra hörn påträffades en större cirkulär formation med kol/sot och rödbränd lera (A409), 14C-daterad till senmedeltid - nyare tid, 1485-1645 e Kr (kalibrerat 2 sigma). Tjugo meter NNÖ om denna framkom en något diffus anläggning (A429) med enstaka kolfragment och ett fåtal skörbrända(?) stenar.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum