Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2019:60

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Fålåsa 12:1

Socken/stad

Rappestad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Rappestad 84 (L2008:7185)

Projektansvarig

Linnéa Hernqvist


Stora Folåsa bytomt

Linnéa Hernqvist

I slutet av augusti 2019 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Fålåsa 12:1, Rappestad socken, Linköpings kommun. Undersökningen föranleddes av anläggande av parkeringsplats samt grundläggning för två mindre byggnader inom fornlämningen Stora Folåsa bytomt (L2008:7185, RAÄ Rappestad 84). Den aktuella undersökningsytan omfattade ca 4 000 kvm.

Vid förundersökningen framkom totalt tolv anläggningar, varav rester efter en husgrund som sannolikt kan härledas till slutet av 1700-talet. Husgrunden var fragmentarisk och omgrävd efter senare tids aktiviteter med ringa bevarandegrad. Övriga lämningar uppfattades som mer recenta i karaktären. Ytor av raserings- och påfyllnadsmassor i många av de undersökta schakten indikerade att större delen av den aktuella undersökningsytan har omrörts under senare tid.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum