Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2019:35

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckning

Bökestad 5:1; Kallerstad 1:3; Tannefors 1:3; 1:8; S:1; Vänge 6:3 och Östra Malmskogen 1:3

Socken/stad

Rystad
Vårdsberg

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Rystad 1:1 (L2011:9339), 349 (L2008:7577), 356 (L2008:7611), 357 (L2008:7612); Linköping 573 (L2008:5514), 575 (L2008:5462)

Projektansvarig

Anders Olofsson


Ostlänken

mellan väg 758 och Torvinge


Anders Olofsson

Östergötlands museum utförde under perioden augusti-november 2018 en arkeologisk utredning etapp 2 inför bygget av Ostlänken. Den aktuella utredningen berörde sträckan Torvinge - Vängesberg (fram till väg 758) inom Linköpings kommun.

Utredningen etapp 2 utfördes i form av en sökschaktsgrävning med kompletterande handgrävning av påträffade anläggningar. Totalt utreddes en yta om 184 035 kvm fördelade på sju delytor. Sammanlagt upptogs 455 schakt med en total yta av 6 616 kvm. Vid utredningen påträffades 60 anläggningar.

De viktigaste resultaten kan sammanfattas som följer: På Yta 1 påträffades boplatslämningar inom ett större område i norra delen av ytan, bl a tre härdar och en husgrund från historisk tid. På Yta 5 påträffades dels en stensträng, dels en härd och på Yta 6 framkom en boplats.

Dateringarna sträcker sig från stenålder (tidig- och mellanneolitikum) till historisk tid (1400-1600-tal). Dock ligger huvuddelen av dateringarna i järnålder.

Östergötlands museum anser att förundersökning bör utföras på ett område inom Yta 1 innefattande bl a tre härdar (L2019:2173, L2019:2174 och L2019:2179). Inom Yta 5 föreslås förundersökning av två mindre områden, det ena innefattande en nyupptäckt stensträng (L2019:2218), det andra innefattande en härd (L2019:2190). På Yta 6 rekommenderar Östergötlands museum att förundersökning företas av en boplats (L2019:2223).

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (7 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum