Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2011:68

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk utredning etapp 2

Fastighets­beteckning

Gäverstad 1:4

Socken/stad

Västra Husby

Kommun

Söderköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Västra husby 263 och 264

Projektansvarig

Rickard Lindberg


Gäverstad 1:4

Rickard Lindberg

På uppdrag av Sand & Grus AB Jehander utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Gäverstad 1:4 i Västra Husby socken och Söderköpings kommun. Inom det aktuella området planeras täktverksamhet och en väg till den nya täkten.

Utredningen utfördes vid en fyndplats för en holkyxa (RAÄ 263) där vägen till den nya täkten är planerad att gå. Fyra schakt öppnades vid fyndplatsen, inget av arkeologiskt intresse framkom på platsen.

Förundersökningen utfördes intill ett gravröse (RAÄ 264). Vid avtorvningen framkom en stenpackning runt röset. Stenpackningen avgränsades mot väster, dock kunde inte stenpackningen på grund av sin omfattning avgränsas mot söder, norr eller öster.

I anslutning till röset och i stenpackningen kunde fyra stensamlingar observeras. Stenansamlingarna höjde sig svagt över marknivån och arbetshypotesen var att dessa kunde utgöra möjliga sekundärgravar. En av stensamlingarna undersöktes. Inga fynd eller gravläggning kunde konstateras. Undersökningen av visade dock att den var uppbyggd av mänsklig hand.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum