Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2011:40

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckning

Kv Adjunkten; Sandrinoparken och Onkel Adamsparken samt Brunnsgatan; Hunnebergsgatan; Vallgatan och Västanågatan

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Projektansvarig

Ann-Charlott Feldt


Kvarteret Adjunkten

mellan staden och Kampen


Ann-Charlott Feldt

Östergötlands museum har på uppdrag av Linköpings kommun utfört en arkeologisk utredning etapp 1 för kv Adjunkten, Sandrinoparken och Onkel Adams park samt anslutande gator i Linköping i samband med kommunens pågående programskrivning för området. Den berörda ytan är ca 53 000 kvm stor och utgörs av gamla lärarseminariet, skolgård samt park- och gatumark. Utredningsområdet ligger strax väster om Linköpings medeltida stadsområde (Linköping 153:1). Inga kända fornlämningar fanns registrerade inom området före utredningen.

Utredningsområdet har under 1600-1800-talen till övervägande del utgjorts av åkermark. De nuvarande gatorna finns, med undantag för Brunnsgatan, dokumenterade i kartmaterialet från 1600-talet. I anslutning till Sandrinoparken har det funnits två gårdar som kan ha medeltida ursprung. De nordligaste delarna av området har ingått i Kampen, borgerskapets exercisplats. I kv Adjunktens östra hörn kan det finnas lämningar kopplade till Kattebrunn och den kallkälla som legat ca 90 m väster om brunnen.

Sannolikheten för att bevarade kulturlager ska finnas inom den del av utredningsområdet som utgörs av kv Adjunkten är liten. Östergötlands museum bedömer att markingrepp i anslutning till Kattebrunn och kallkällan samt i gatumark bör stå under antikvariskt överinseende. Dessutom bör markingrepp inom Sandrinoparken och Onkel Adamsparken föregås av en utredning etapp 2 för att fastställa huruvida fast fornlämning finns inom området.

Beslut om eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder, enligt Kulturminneslagen, fattas av Kultur- och samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum

Följ Östergötlands museum