Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2018:8

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckning

Fålåsa 1:2
Bankeberg 11:139

Socken/stad

Rappestad
Vikingstad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Rappestad 68:1-2 och Vikingstad 228:1

Projektansvarig

Fredrik Samuelsson


Människorna som ville bygga ett nytt hus

- ovanliga huslämningar vid Vikingstad


Fredrik Samuelsson

Östergötlands museum utförde under sensommaren och hösten 2016 en arkeologisk undersökning inför planerad exploatering inom fastigheterna Fålåsa 1:2 och Bankeberg 11:139 strax utanför Vikingstad, Linköpings kommun, Östergötland. Inom exploateringsområdet undersöktes boplatserna RAÄ 68:1 samt RAÄ 228:1 och vid boplats RAÄ 68:2 drogs ett sökschakt i avgränsande syfte.

Vid boplats RAÄ 68:1 undersöktes totalt 7 700 m². Cirka 740 anläggningar av förhistorisk karaktär påträffades och majoriteten av dessa utgjordes av stolphål, gropar och härdar. Bland stolphålen kunde en gårdsbebyggelse i form av tre huskonstruktioner urskiljas. I stort sett samtliga lämningar härrör från romersk järnålder. Två av husen, en huvudbyggnad och en ekonomibyggnad, har en för tidsperioden ovanlig tvåskeppig konstruktion. Det tredje huset kan vara en ej färdigbyggd treskeppig huvudbyggnad. Det är alltså möjligt att lämningarna inom RAÄ 68:1 visar ett skede där ett hushåll bestämmer sig för att bygga ett nytt långhus utifrån en ny konstruktionsmodell. Av någon anledning slutförs aldrig bygget och gården överges istället. Om tolkningen stämmer så måste undersökningens resultat betraktas som ytterst ovanligt, allrahelst då tvåskeppiga huvudbyggnader ej brukar anses existera under äldre järnålder.

Vid boplats RAÄ 228:1 undersöktes totalt 3 475 m². Sammanlagt 415 anläggningar av förhistorisk karaktär påträffades inom ytan, vilken grovt kunde uppdelas i en nordlig rituell del och en sydlig boplatsdel. Inom boplatsdelen påträffades ett tvåskeppigt mindre bostadshus med tillhörande gårdsplan och den rituella delen utgjordes av ett hällparti med en skreva i vilken föremål hade deponerats. Vid hällarna påträffades även en potentiell brandgrav och härdar. I stort sett samtliga lämningar härrör från förromersk alternativt romersk järnålder.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (8 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum

Mynewsdesk Följ Östergötlands museum