Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2010:33

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckning

Bålnäs 1:1

Socken/stad

Malexander

Kommun

Boxholm

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Malexander 13:1 och 22:1

Projektansvarig

Ann-Charlott Feldt


Nya stugor till Bålnäs stugby

- inför ny detaljplan


Ann-Charlott Feldt

Östergötlands länsmuseum utförde i april 2010 en arkeologisk utredning etapp 1 inför en ny detaljplan inom en del av fastigheten Bålnäs 1:1 i Malexanders socken, Boxholms kommun. Det aktuella utredningsområdet var ca 3,25 hektar stort och ansluter till sjön Sommens strand strax väster om samhället Malexander.

Utredningen visar att detaljplanen berör två sedan tidigare registrerade lämningar, en gränssten (RAÄ 13) och profana byggnader (RAÄ 22) samt nyupptäckta äldre vägsträckningar (ÖLM 1). Varken vägarna eller de profana byggnaderna kommer att beröras av den planerade bebyggelsen men varsamhet krävs vid eventuella ledningsdragningar och andra markarbeten. Den planerade avloppsanläggningen bör anläggas så att gränsstenen, RAÄ 13, inte berörs.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum