Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2010:32

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckning

Kälebo 2:39; 2:40; 2:49 och 2:67

Socken/stad

Jonsberg

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Projektansvarig

Ann-Charlott Feldt och Anders Persson


Inför ny detaljplan i Kälebo

Ann-Charlott Feldt och Anders Persson

Inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Kälebo 2:39 m fl i Jonsbergs socken och Norrköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum i april 2010 en arkeologisk utredning etapp 1. Det aktuella utredningsområdet var ca 13,8 hektar stort och omfattar delar av Vikbolandets kustområde. Inom utredningsområdet finns inga sedan tidigare kända fornlämningar.

Utredningen visade att det inte är sannolikt att en eventuell exploatering inom det aktuella detaljplaneområdet kommer att beröra fast fornlämning.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum