Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2010:31

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckning

Stora Torpa; Örstorp; Hamra; Karstorp; Korskrog; Söräng och Snavlunda m fl

Socken/stad

Lönsås

Kommun

Motala

Län

Östergötland

Projektansvarig

Olle Hörfors


Elledningar i norra Lönsås

Olle Hörfors

I april 2010 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med prospektering för omläggning av elledningar i större delen av norra Lönsås socken i Motala kommun. Berörda byar var Stora Torpa, Örstorp, Hamra, Karstorp, Korskrog, Söräng och Snavlunda samt den före detta allmänningen mellan Korskrog och Lönsås kyrka. Arbetet omfattade planering för grävning av nya ledningar, sammantaget ca 7,3 km samt rasering av gamla ledningar, sammanlagt 6 km.

Den arkeologiska utredningen visar att de planerade ledningsarbetena berör sju arkeologiska utredningsobjekt för vilka Östergötlands länsmuseum gör bedömningen att de bör omfattas av vidare arkeologiska åtgärder vid eventuell exploatering. Vidare bör särskild hänsyn tas vid passeringen av ytterligare fyra lokaler. Beslut i ärendet fattas av Länsstyrelsen Östergötland.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum