Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2009:87

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Kv Rådmannen 2
Huvudstagatan 7

Socken/stad

Vadstena stad

Kommun

Vadstena

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Vadstena 21:1

Projektansvarig

Emma Karlsson och Mats Magnusson


Stenhustomten i kv Rådmannen 2, Vadstena

Schaktning för till- och ombyggnad samt ny el-servis


Mats Magnusson

Östergötlands länsmuseum utförde i juni 2009 en arkeologisk undersökning i kv Rådmannen 2, Huvudstagatan 7, i Vadstena stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen utfördes i form av en schaktningsövervakning i samband med markberedning för till- och ombyggnader samt schaktning för ny elservis.

Vid den arkeologiska undersökningen framkom en stenrad sammanfogad med bruk och en anslutande kullerstensbeläggning. På ett djup av ca 0,75 m under marknivå påträffades vad som skulle kunna vara ännu en syllstensrad med en längsgående planka/stock ovanpå.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum