Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2009:85

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Östanå 6:1 och Skänninge 3:1

Socken/stad

Skänninge stad

Kommun

Mjölby

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Skänninge 37:1 och 38:1

Projektansvarig

Viktoria Björkhager


Gravfält, skelett och odlingslager vid Kriminalvårdsanstalten i Skänninge

Viktoria Björkhager

Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 utfördes i juni 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom gravar, odlingslager och årderspår. Dessutom påträffades en skelettgrav, delar av en bäckfåra/dike och en väg. Undersökningens mest påfallande resultat var den höga graden av bortodling som skett under det decennium som passerat mellan utredningen och förundersökningen. Flera av anläggningarna hade försvunnit liksom odlingslagren med underliggande årderspår. Sammantaget medför detta att det är av största vikt att undersöka de fornlämningar som ligger inom vägområdet, men även de som kommer att kvarligga utanför den nya vägsträckningen. I annat fall kommer de sannolikt att ha plöjts bort inom loppet av några år.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (26 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum