Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2009:83

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Kv Lupinen 2
S:ta Ingrids väg 7

Socken/stad

Skänninge stad

Kommun

Mjölby

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Invid Skänninge 1:1, 5:1 och 46:1

Projektansvarig

Ann-Charlott Feldt


Nya VA-ledningar till S:ta Ingrids väg 7

Ann-Charlott Feldt

Med anledning av schaktning för byte av VA till S:ta Ingrids väg 7 i Skänninge utfördes i juli 2009 en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Det aktuella området ligger sydväst om S:ta Ingrids kloster (RAÄ 1 i Skänninge) och väster om Skenaån. Vid förundersökningen dokumenterades sandiga odlingslager, störhål och ett dike som grävts om vid flera tillfällen. Undergrunden i form av sand framkom på 0,70 m djup.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (1 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum