Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2009:82

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Repslagaregatan
mellan Storgatan och Nygatan

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Linköping 153:1

Projektansvarig

Ann-Charlott Feldt


Mellan Storgatan och Lilla torget

Ann-Charlott Feldt

Under sommaren 2009 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i samband med en ombyggnad av Repslagaregatan i Linköping på sträckan Storgatan - Lilla torget. Större delen av arbetet berörde endast sentida bärlager och fyllnadsmassor. I ett ledningsschakt längs med kv Decimalen närmast Storgatan framkom kulturlager och en gles stenläggning. Längre åt söder påträffades ett stenskott stolphål som var grävt ner i den orörda leran. Inga föremål eller annat daterande material påträffades i vare sig kulturlager eller anläggningar.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (983 KB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum