Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2009:80

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Djurshyttan 3:1

Socken/stad

Hällestad

Kommun

Finspång

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Hällestad 35:1-4

Projektansvarig

Ann-Charlott Feldt


Genom slagglager vid Djurshytte såg

Ann-Charlott Feldt

Med anledning av schaktning för elkabel inom RAÄ 35 i Hällestads socken, Finspångs kommun, Östergötland, utförde Östergötlands länsmuseum under hösten 2009 en arkeologisk förundersökning. Den aktuella fornlämningen utgörs av hyttlämningar med två registrerade slaggvarpar, en förmodad hyttplats, husgrunder och lämningar efter vattenkammare, såg och kolningsområde.

Vid förundersökningen framkom svarta sotiga lager med slagg i varierande omfattning längs stora delar av schaktsträckningen inom och i anslutning till RAÄ 35. I några av schakten var slagglagret hela 0,8 m tjockt med upp till 0,5 m stora slaggskållor. Vid förundersökningen konstaterades att utbredningen av RAÄ 35 var större åt öster än vad som tidigare varit känt.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum