Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2009:79

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckning

Österbo - Rosens backe

Socken/stad

Kärna

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Kärna 38:1, 39:1, 93:1-3, 104:1 och 110:1

Projektansvarig

Erika Räf och Emma Karlsson


Elkabel invid Rosens backe

Erika Räf

Östergötlands länsmuseum utförde under våren 2009 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med schaktning för jordkabel, rasering av luftledning samt schaktning för ny transformatorstation längs sträckan Österbo, fastigheten Ledingelunda 5:3 - Rosens backe, Kärna socken, Linköpings kommun. Den schaktade sträckan berörde flera gravfält, däribland RAÄ 110.

Vid schaktningen genom gravfältet framkom tre stenar, troligen del av en kantkedja till en grav. För att undvika ytterligare skador på graven, lades kabeln under de tre stenarna. I övrigt lades kabeln i åkermark respektive i vägkant, under antikvarisk kontroll. Invid ett av gravfälten (RAÄ 38) kunde exploateringen ske i ett redan befintligt kabelschakt. En besiktning av luftledningen som skulle raseras utfördes. Raseringen bedömdes inte beröra något av arkeologiskt intresse.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum