Qrpage-uparrow

Medeltid

Fotografi på medeltida kyrkokonst

Under medeltiden var kyrkan det centrala i människors liv. Tron på himmel och helvete var självklar. Konstnären var en hantverkare bland andra. De utförde beställningsuppdrag där religiösa motiv dominerade. Varje helgon avbildades med sina attribut för igenkänningens skull. Heliga Birgitta har till exempel en penna.

Lyssna

Musiken Messe de Nostre Dame är skriven av Guillaume de Machaut runt 1365. Detta är ett utdrag från andra satsen, Gloria in excelsis

Ljudet är publicerat under cc0 pd

Konst

Altarskåpet från Å kyrka
Foto - Altarskåpet från Å kyrka
Ängelns diktamen
Detalj från målningen Ängelns diktamen
Qrpage-uparrow