Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Adam och Eva - Cranachs Ateljé

Fotografi av målning tillskriven Cranachs ateljé

Lyssna

Kort version

Lång version

Läs

Målningen från Cranachs ateljé föreställer ett motiv med laddat innehåll. Det skulle kunna vara en ljuv skildring av en man och en kvinna som smakar på ett saftigt äpple i sin trädgård. Trädet som de står framför är så stort att det fyller ut hela bildens bredd, och det finns gott om äpplen kvar att smaka! Men det är en av den kristna skapelseberättelsens starkaste scener som Cranach har målat: Syndafallet eller Adam och Eva i Paradiset, som motivet också kallas. Målningen gjordes omkring 1530.

I bibeln berättas det som Cranach målat: Ormen lurar Eva att äta av det förbjudna trädets frukt genom att lova att människan ska bli som Gud och förstå vad gott och ont är. Eva äter och bjuder sin man Adam, som också låter sig väl smaka. Cranach har målat ögonblicket när Adam just ska bita i äpplet. Det som sedan händer är att bådas ögon öppnas – och de upptäcker att de är nakna. Så träder Gud in i händelsen, och för att göra en lång historia kort så skyller Adam på Eva, som skyller på ormen. De tvingas lämna Paradiset för ett nytt hårt liv och enigheten mellan Gud och människorna är bruten.

Nu är det nödvändigtvis inte så att ett bildmotiv betyder bara det ena eller det andra. Teorier har förts fram att just vår målning är en bild av vanlig fysisk kärlek mellan en man och en kvinna. Evas kroppshållning med den spretande tån och med hela uppmärksamheten riktad mot Adam har ansetts understryka detta.

Lucas Cranach räknas som en av Tysklands viktigaste konstnärer i början av 1500-talet. Han var född 1472. En av hans vänner var Martin Luther, och vänskapen med honom påverkade också hans konstnärskap. Luthers reformation, alltså kritik av katolska kyrkan, kan vara en orsak till att Cranach målade ett antal bilder just med motivet Syndafallet.

Målningen skänktes 1885 till museet. Den hade året innan ropats in på en auktion utanför Linköping. Troligtvis har målningen kommit till Sverige i mitten av 1600-talet genom krigsbyte under trettioåriga kriget.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow