Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Ängelns diktamen

Okänd konstnär

Fotografi av Ängelns diktamen - Okänd konstnär

Lyssna

Kort version

Lång version

Läs

Vem som målat denna bild med Ängelns diktamen för den heliga Birgitta vet vi inte. Men tiden är 1400-talets andra hälft och platsen Tyskland eller Nederländerna.

Motivet är hämtat från den heliga Birgittas tid i Rom. Hon hade där börjat skriva på tidegärden, böner som skulle läsas vid olika tider på dagen av systrarna i det blivande klostret i Vadstena. Men när hon inte visste vad och hur hon skulle skriva, lovade Kristus henne hjälp. Målningen visar hur ängeln, utsänd av Kristus, dikterar de texter som skulle läsas under morgongudstjänsten i det nya klostret som Birgitta planerade att bygga.

Birgitta sitter på en elegant snidad gotisk stol på vilken en skrivbräda är fästad. Platsen är ett öppet rum, en loggia och utanför detta skymtar en terrass och ett landskap. Birgitta är klädd i ordensdräkt i svart med guldkantad mantel och kjortelfåll. Till vänster om henne, som vi ser det, står en ängel med ena handen höjd i talargest och med den andra tar han tag i boksidorna.

Birgitta sitter lyssnande och beredd att ta emot och skriva ner ängelns diktamen. För att understryka atmosfären av allvar och gudomlig inspiration svävar den heliga Andes duva över Birgittas huvud. På var sin sida om den gyllene baldakinen bakom Birgitta syns Gud fader, till vänster och Jungfru Maria med Jesusbarnet, till höger.

Det berättas om den heliga Birgitta att hon fromt skrev ned vad ängeln dikterade för henne och sedan dagligen visade sin biktfader vad hon skrivit under dagen.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow