Qrpage-uparrow

Modernism 1900-tal

1900-tal & modernism

1900-talet innebar stora förändringar. Kameran och filmen fanns. Städerna växte alltmer, liksom industrierna. Vad skulle konstens uppgift vara nu? Kubism, expressionism, fauvism och surrealism är några av de många ismer som kommer under tidigt 1900-tal när konstnärerna söker andra sätt att skildra verklighet eller fantasin. En del valde att skildra känslor, andra försökte måla helt icke-föreställande. Konsten och samhället hänger samman, då som nu.

Konst

Stina Opitz
Detalj från målning av Stina Opitz
Otte Sköld
Detalj från målning av Otte Sköld
Arvid Fougstedt
Detalj från målning av Arvid Fougstedt
Carl Kylberg
Detalj från målning av Carl Kylberg
Inger Ekdahl
Detalj från målning av Inger Ekdahl
Atti Johansson
Detalj från målning av Atti Johansson
Inger Hasselgren
Detalj från målning av Inger Hasselgren
Qrpage-uparrow