Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h
Vätten Viljan
Presskontakt
Jag_sv-vit-hemsida
Assi Molin

Telefon
013 - 23 03 65

Epost →

Pressinformation|2016.09.27 kl 13:40

Ökat gap mellan anslag och kostnader

Museetpuff

Upp till 10 tjänster kan komma att försvinna när pengarna inte längre räcker

Östergötlands museums styrelse har tagit beslut om strukturförändringar i verksamheten. Den 15 september fattades beslutet, som kan komma att beröra upp till 10 personer inom organisationen. Ett varsel har lämnats till arbetsförmedlingen och nästa vecka inleds förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Sedan hösten 2014 har Östergötlands museums styrelse och stiftelsens huvudmän försökt lösa de ekonomiska utmaningar museet står inför som resultat av bl a urholkade lönebidrag.

Extra medel har äskats för museifastigheternas akuta renoveringsbehov, kompetensutveckling/-växling, utveckling av museets kulturella verksamhet, minskade lönebidrag och nyinvesteringsbehov i utrustningar, inventarier och datasystem.

Huvudmännen har åtagit sig att lösa fastighetsproblematiken. Alla övriga behov äskade i tilläggsanslag får Östergötlands museum självt hantera inom ramen för befintligt anslag.

- Under flera år har museet anpassat verksamheten för att möta det ständigt ökande gapet mellan kostnader och anslag från huvudmännen. Museets personal har ansträngt sig för att på bästa sätt uppfylla uppdraget med de medel som har funnits, säger Helena Hillar (mp), ordförande i museistyrelsen.

Nu behövs åtgärder för att stabilisera verksamheten, minska dess beroende av sökta projektmedel och på sikt öka verksamhetsutrymmet.

- Framtidens museiarbete ställer ökade krav på kompetens och stödjande system. Det är ett stort åtagande att vara ett länsmuseum och vi känner ett stort ansvar gentemot våra målgrupper. För att fortsatt kunna utföra uppdraget utan resursförstärkning behövs strukturella förändringar, säger museichef Olof Hermelin.

För mer information kontakta Olof Hermelin, 013 - 23 03 01, olof.hermelin@ostergotlandsmuseum.se 

Om Östergötlands museum

Östergötlands museum är ett regionalt museum med Region Östergötland och Linköpings kommun som huvudmän, samt med Region Östergötland och Norrköpings kommun som anslagsgivare för filialen Löfstad slott.

Museet har det regionala uppdraget att arbeta med kulturarv och konst i hela länet och har en viktig roll att svara för att regionen har tillgång till kompetens i museifrågor, som kommuner och andra aktörer kan använda sig av vid behov. 

Liksom andra länsmuseer ska Östergötlands museum vara regionalt tillgängligt, vara en utvecklande och drivande resurs samt samordna, förmedla och bygga kunskap inom sina verksamhetsområden ute i hela regionen.

Museet har också riktade uppdrag, som att driva nätverket Kulturarv Östergötland och att ha pedagogisk, visnings- och programverksamhet på Löfstad slott.

Östergötlands museum har även stora och värdefulla samlingar, som kommit till genom en aktiv insamling samt genom generösa donationer. Här finns också en bred publik verksamhet, riktad till många olika målgrupper, inom konst, kulturhistoria, arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård och konservering.

Idag har museet 67 tillsvidareanställda. Av museets totala intäkter utgörs 44 procent av tillfälliga externa medel, det handlar här om bland annat sökta projektbidrag och intäkter från uppdragsverksamhet.

Tillbaka →

Pressida

Pressnyhetsbrev

Fyll i din emailadress för att prenumerera på vårt pressnyhetsbrev.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram