Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Pedagogiska projekt


Miljo-1

UTGÅNG/HEMGÅNG

"Vuxna är inte ute på kvällen" - flicka 15 år.

Utgång/Hemgång är en vandringsutställning som kan hyras av skolor. I den får du följa fyra ungdomar på deras hemväg en mörk kväll. Det är David som försöker ta sig hem genom stan utan att hamna i bråk. Det är Semira vars telefon nästan är urladdad som måste välja om hon ska gå genom en mörk park eller ta en omväg. Det är Jo som blir rädd när polisen åker förbi. Och det är Milo som inte vet att hans busskort blir ogiltigt efter klockan sju.

Utställningen behandlar teman som handlingsutrymme utifrån t.ex kön, identitet, ålder och ursprung, ungas otrygghetskänslor och rädslor samt deras strategier för att inte råka illa ut. Den uppmanar också unga till att reflektera över vilka förändringar i offentliga miljöer som skulle kunna öka deras trygghet,något som både skolan och kommunen behöver väga in ungdomars åsikter om.

Ett pedagogiskt program ingår med lektionsupplägg som går att genomföra med museipedagog eller på egen hand. Övningarna har fokus på kreativt skapande med exempelvis foto, bild, skrivande och teater och är kopplade till läroplanen för grundskolan, LGR11.

Utställningen är producerad av Östergötlands museum i samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) med stöd av Boverket. Alla bilder är fotograferade av Emelie Otterbeck och ljudproducenter är Emelie Otterbeck och Allan Näslund.

Utställningen kan hyras från 1 december 2016 och framåt.

Maila en bokning eller förfrågan
- med Outlook
- med annat mailprogram

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum